Search
Filters

Become our Supplier & Partner Today

För att utvecklas så behöver man alltid bra samarbeten och samarbetspartners!
Vi söker leverantörer både inom EU och utanför EU av maskiner & utrustning på HoReCa marknaden.
I övrigt så söker vi även samarbeten via återförsäljaravtal med tillverkare verksamma inom bryggeri & mikrobryggeri eller annan tillverkning av alkoholhaltiga drycker.
Så kontakta oss gärna för en första dialog.


To develop, you always need good collaborations and partners!
We are looking for suppliers both within the EU and outside the EU of machinery & equipment in the HoReCa market. We are also looking for collaborations via reseller agreements with manufacturers active in brewery & microbrewery or other production of alcoholic beverages.
So feel free to contact us for a first dialogue.