Search
Filters

Om Oss

Baria Brands AB marknadsför och säljer maskiner & utrustning och dryck avsedda för restaurangbranschen (HoReCa)
Vi jobbar främst genom direktförsäljning via vår e-handelsplattform som vi även använder som säljstöd när vi arbetar med aktiva kundbesök. 

Försäljning markandsföring Alkoholhaltiga drycker.
Våra samarbetesavtal beträffande dryck vänder sig till aktörer som inte har en egen försäljningsorganisation eller till företag som vill expandera och söka nya marknader. 
Dessa återförsäljaravtal är främst riktade till aktörer verksamma inom bryggeri & mikrobryggeri eller annan tillverkning av alkoholhaltiga drycker samt livsmedelsproduktion. 
Observera! för att handla alkohol så är det endast  företag som kan handla i vår e-handel med bifogat serveringstillstånd.


Baria Brands AB promote and sells machines and equipment and beverages intended for the restaurant industry (HoReCa)We work mainly through direct sales via our e-commerce platform, which we can also use as sales support when we work with active customer visits.

Sales marketing Alcoholic beverages.
Our cooperation agreements regarding beverages are aimed at players who do not have their own sales organization or at companies that want to expand and seek new markets.These reseller agreements are primarily aimed at players active in brewery & microbrewery or other production of alcoholic beverages and food production.
Note! to buy alcohol, only companies can shop in our e-commerce with the attached serving license.